Agreguota (visuminė) paklausa

Agreguota (visuminė) paklausa (angl. Aggregate demand) – tai bendra prekių ir paslaugų paklausa ekonomikoje. Kitaip tariant, tai yra šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), t.y. viso šalies ekonomikoje pagaminto prekių ir paslaugų kiekio, paklausa. Ji yra išreiškiama bendru pinigų kiekiu, išleidžiamu prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Visuminę paklausą sudaro keturios sudedamosios dalys: namų ūkių vartojimas, įmonių investicijos, viešojo sektoriaus išlaidos ir grynasis eksportas.

Visuminės paklausos sąvoka plačiai naudojama makroekonominėje analizėje ir yra esminė sąvoka, padedanti įvertinti ekonomikos būklę.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo