Bendrasis vidaus produktas (BVP)

Bendrasis vidaus produktas (angl. Gross Domestic Product, GDP) yra plačiausias kiekybinis visos šalies ekonominės veiklos matas. Jis apima visas prekes ir paslaugas, pagamintas šalies teritorijoje per tam tikrą laikotarpį, dažniausiai per metus.

BVP apima vartojimą, investicijas, vyriausybės išlaidas ir grynąjį eksportą, t.y. skirtumą tarp šalies eksportuojamų ir importuojamų prekių ir paslaugų. BVP formulė yra tokia: BVP = vartojimas + investicijos + vyriausybės išlaidos + grynasis eksportas.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo