Eksportas (angl. Export) – tai prekių ar paslaugų pardavimas užsienio subjektams. Eksportas yra reglamentuojamas įstatymais, įskaitant muito įstatymus, tarptautiniais ir dvišaliais susitarimais.

Eksporto ir importo santykis nurodo šalies prekybos balansą. Jis yra svarbi einamosios sąskaitos ir šalies mokėjimų balanso sudedamoji dalis. Jei šalis eksportuoja daugiau nei importuoja, ji turi prekybos perteklių. Tuo tarpu jei šalis importuoja daugiau nei eksportuoja, ji turi prekybos deficitą.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo