Intervencija

Intervencija (angl. Intervention) reiškia tiesioginį vyriausybės ar centrinio banko dalyvavimą ar veiksmus, kuriais siekiama paveikti tam tikrus ekonominius veiksnius ar pasiekti konkrečių rezultatų. Šie veiksmai gali būti nukreipti į valiutos vertę, palūkanų normas, prekybos balansą arba konkrečias pramonės šakas.

Kelios pagrindinės intervencijos formos:

  • Intervencija užsienio valiutų rinkoje (forex): centriniai bankai gali pirkti arba parduoti savo valiutą užsienio valiutų rinkose, siekdami daryti įtaką jos vertei. Centrinis bankas tai gali daryti siekdamas užkirsti kelią per dideliam valiutos kurso svyravimui arba norėdamas pasiekti pageidaujamą valiutos kurso lygį.
  • Palūkanų normų intervencija: centriniai bankai gali koreguoti palūkanų normas, siekdami daryti įtaką skolinimuisi, išlaidoms ir investicijoms ekonomikoje.
  • Prekybos intervencija: vyriausybės gali taikyti tarifus, subsidijas arba kvotas, kad apsaugotų šalies pramonės šakas nuo užsienio konkurencijos arba pasiektų konkrečių prekybos balanso tikslų.
  • Intervencija į finansų rinką: finansų rinkos dalyviams susidūrus su dideliais sunkumais, vyriausybės arba centriniai bankai gali įsikišti siūlydami likvidumą, supirkdami turtą arba veikdami kaip paskutiniai tam tikro turto pirkėjai.
Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo