Nedarbas (angl. Unemployment) – tai situacija, kai norintys ir galintys dirbti asmenys negali rasti darbo. Lietuvoje nedarbo statistiką teikia Užimtumo tarnyba. Nedarbas gali būti skirstomas į įvairias rūšis:

  • Ciklinis nedarbas. Nedarbas susijęs su ekonomikos nuosmukiu arba recesija. Sumažėjus prekių ir paslaugų paklausai, įmonės mažina darbuotojų skaičių.
  • Struktūrinis nedarbas. Jis atsiranda dėl technologinių pokyčių arba permainų pramonės sektoriuje, kai tam tikri įgūdžiai arba darbo vietos tampa nebereikalingos.
  • Frikcinis nedarbas. Jį sudaro asmenys, kurie laikinai keičia darbą, pavyzdžiui, neseniai baigę studijas arba keičiantys profesiją.
  • Sezoninis nedarbas. Jis susidaro kai darbo jėgos paklausa svyruoja ištisus metus, pavyzdžiui, žemės ūkio ar turizmo sektoriuose.
  • Ilgalaikis nedarbas. Jis apibūdina situaciją, kai asmenys darbo neturi ilgą laiką.

Didelio nedarbo poveikis yra įvairiapusis: jis daro įtaką asmenų gerovei, mažina mokestines pajamas, didina valstybės išlaidas pašalpoms ir gali sukelti ekonomikos sąstingį. Politikos formuotojai dažnai naudoja fiskalines ir monetarines priemones kovai su didėjančiu nedarbu ir darbo vietų kūrimui skatinti.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo