Įmonininkas

Įmonininkas yra įmonės savininkas, t.y. fizinis ar juridinis asmuo, kuriam priklauso įmonės nuosavybės teisės. Į įmonininko pareigas dažnai įeina strateginis planavimas, sprendimų priėmimas, finansinių išteklių valdymas, darbuotojų samdymas ir žmogiškųjų išteklių valdymas, taip pat užtikrinimas, kad įmonė pasiektų savo tikslus ir uždavinius. Įmonininkas gali pats vadovauti verslui arba samdyti vadovus, kurie rūpintųsi kasdiene įmonės veikla.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo