Konsolidacija

Konsolidacija (angl. Consolidation) gali reikšti kelių finansinių ataskaitų sujungimą ar kelių įmonių sujungimo į vieną įmonę procesą. Konsolidacijos sąvoka gali būti naudojama finansų apskaitos ir verslo kontekste:

  • Finansinė apskaita: įmonės, turinčios dukterinių įmonių, privalo konsoliduoti savo finansines ataskaitas, kad susidarytų aiškus visos įmonių grupės finansinės būklės vaizdas. Tai reiškia, kad turi būti sumuojamas patronuojančios ir dukterinės bendrovių turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos, kad grupė būtų pateikta taip, tarsi ji būtų viena bendrovė.
  • Verslo strategija: konsolidavimas taip pat gali reikšti įmonių susijungimus ir įsigijimus, kai įmonės jungiasi siekdamos masto ekonomijos, plėstis į naujas rinkas arba pagerinti savo konkurencinę padėtį.
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo