Masto ekonomija

Masto ekonomija (angl. Economies of scale) – tai sąnaudų, tenkančių vienam produkcijos vienetui, mažėjimas didinant gamybos apimtis. Didėjant gamybos apimčiai, vidutinės vieno produkcijos vieneto sąnaudos mažėja, visų pirma dėl to, kad pastoviosios sąnaudos paskirstomos didesniam produktų skaičiui. Šis reiškinys skatina įmones gaminti dideliais kiekiais ir taip patirti santykinai mažiau išlaidų bei padidinti veiklos efektyvumą ir įmonės ar produkto pelningumą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo