Šildymo kompensacija 2023 metais

Kompensacija už būsto šildymą ir karštą vandenį yra skiriama nepasiturintiems gyventojams. Ji skiriama atsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas, šeimos narių skaičių, šildomo būsto plotą, kuro kainą. Nuo 2023 metų rugsėjo bus vertinamas ir šeimos turtas (turto vertės normatyvas priklauso nuo gyvenamosios teritorijos).

Būsto šildymo išlaidų kompensacija yra teikiama nepriklausomai nuo būsto šildymo būdo. Tai reiškia, kad dėl kompensacijos gali kreiptis gyventojai, būstą šildantys centralizuotai ir gyventojai, kurie būstą šildo malkomis, dujomis, elektra ir pan.

Prašymą skirti kompensaciją už šildymą galima pateikti likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba vėliau.

Kompensacijos už būsto šildymą dydis

Šildymo kompensacijos dydis priklauso nuo gaunamų pajamų ir šeimos narių skaičiaus. Jį taip pat įtakoja ir pačios šildymo išlaidos. Skaičiuojant kompensacijos dydį yra taikoma tokia formulė:

Vidutinės Šeimos pajamos „į rankas“ – (2 valstybės remiamų pajamų dydžių (2 VRP – 314 Eur) * šeimos narių skaičius).

Jei asmuo gyvena vienas, tuomet iš jo vidutinių pajamų yra atimami 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (3 VRP – 471 Eur).

Kompensuojama dalis, viršijanti 10 proc. pagal aukščiau pateikta formulę gauto dydžio.

Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai) ir neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, taip pat dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

Būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti taip pat taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas.

Kas gali gauti šildymo išlaidų kompensaciją?

Kompensacijos skyrimą, kaip ir jos dydį, labiausiai įtakoja šeimos pajamos. Nuo 2023 m. rugsėjo, pradėtas vertinti ir šeimos turtas, todėl kompensaciją gauti galės tik asmenys, kurie atitinka savivaldybės, kurioje yra deklaruota gyvenamoji vieta, turto vertinimo normatyvą. Ar jums priklauso šildymo kompensacija galite sužinoti kreipusis į savivaldybės, kurioje gyvenate, Socialinės paramos skyrių. Preliminarią informaciją apie kompensacijos skyrimą ir jos dydį galite sužinoti pasinaudoję Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Vertinant kompensacijos skyrimą yra atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

 • Būsto plotą.
 • Būste gyvenančių šeimos narių skaičių.
 • Per pastaruosius 3 mėnesius gautas pajamas ir jų šaltinius.
 • Išlaidų už būsto šildymą dydį.
 • Šeimos sukauptą turtą (vertinamas ne tik nekilnojamasis turtas, bet ir kilnojamasis, finansinis ir kitas vertingas turtas).

Atkreiptinas dėmesys, kad socialinę paramą išimtiems tvarka galima gauti net ir tais atvejais, kai turimo turto vertė viršija numatytą turto normatyvą. Dėl šios galimybės reikėtų kreiptis į savo savivaldybę.

Kam priklauso kompensacija už malkas ar kitą kietąjį kurą?

Kompensacija būsto šildymo išlaidoms yra skiriama nepriklausomai nuo to, kokiu būdu yra šildomas būstas. Kompensacijas už išlaidas malkoms priklauso asmenims, kurių pajamos ir turtas neviršija nustatyto normatyvinio dydžio. Jį apskaičiuoti galite pagal aukščiau pateiktą formulę arba pasinaudoję Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje esančia skaičiuokle.

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas.

Kur kreiptis dėl šildymo kompensacijos?

Dėl kompensacijos skyrimo reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją.

Prašymo dėl kompensacijos už šildymą pildymas internetu

Prašymą pateikti taip pat galima internetu – Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

Kaip gauti kompensaciją už šildymą

Norint gauti kompensaciją už šildymą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. Pirmiausia rekomenduojama įvertinti, ar ji jums gali būti skirta. Tą padaryti galite kreipusis į gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos (Socialinių išmokų) skyriaus specialistus. Preliminariai tą įvertinti galite ir pasinaudojus jau minėta Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos skaičiuokle.
 2. Jei kompensacija jums priklauso, turite pateikti nustatytos formos prašymą ir būtinus dokumentus (žr. viršuje). Tą padaryti galite vietos savivaldybėje arba internetu – Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.
 3. Ne vėliau nei per mėnesį jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir jums bus pateiktas savivaldybės sprendimas pasirinktu būdu: paštu arba el. paštu.
 4. Jei būstas yra šildomas centralizuotai, priėmus jūsų paraišką jums nieko papildomai daryti nereikės:, kompensacija bus pritaikyta ir atsispindės šildymo sąskaitoje. Jei jūsų būstas yra šildomas kitomis energijos ir kuro rūšimis, savivaldybė kompensacija perves į jūsų nurodytą asmeninę banko sąskaitą.

Kokie dokumentai reikalinga šildymo kompensacijai gauti?

Norint gauti šildymo kompensaciją, jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti.
 • Pažymą apie pastarųjų 3 mėnesių pajamas.
 • Jei būstas šildomas kitu kuru, būtina pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį bei duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus).
 • Kitas pažymas pagal pareikalavimą ir aplinkybes (jei jų nepavyksta gauti iš atitinkamų registrų ir informacinių sistemų).
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo