Akcizas (angl. Excise) yra mokestis, kuriuo apmokestinama konkrečių prekių ir paslaugų gamyba, pardavimas arba naudojimas. Skirtingai nuo pardavimo mokesčio, kurį moka vartotojai ir renka mažmenininkai, akcizą paprastai moka gamintojas arba prekybininkas ir jis dažnai įtraukiamas į vartotojo mokamą kainą.

Akcizai dažnai taikomi prekėms ir paslaugoms, kurios gali turėti poveikį sveikatai ar aplinkai, pavyzdžiui, tabako gaminiams, alkoholiui ar benzinui. Taip siekiama sumažinti šių prekių ar paslaugų vartojimą arba padengti su jų vartojimu susijusias viešąsias išlaidas.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo