Filipso kreivė

Filipso kreivė (angl. Phillips Curve) – tai A. W. Phillipso sukurta ekonominė koncepcija, teigianti, kad infliacija ir nedarbas yra susiję atvirkštine priklausomybe. Pagal Filipso kreivę nedarbo mažėjimas ekonomikoje koreliuoja su infliacijos lygio didėjimu. Teorijoje teigiama, kad augant ekonomikai atsiranda daugiau darbo vietų ir mažėja nedarbas, didėja infliacija, o tai savo ruožtu turėtų lemti didesnę infliaciją.

Tačiau infliacijos ir nedarbo lygio ryšys buvo kritikuojamas dėl empirinio pagrindimo stokos, ypač po 1970 m., kai daugelyje šalių buvo stebima stagfliacija – didelės infliacijos ir didelio nedarbo laikotarpis. Tai paskatino sukurti „natūralaus nedarbo lygio” sąvoką ir naujas teorijas, tokias kaip racionalių lūkesčių teoriją ir NAIRU (angl. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment), kurios komplikuoja standartinės Filipso kreivės prielaidas.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo