FIFO (angl. First-In, First-Out) yra atsargų valdymo apskaitoje taikomas metodas. FIFO principas yra tas, kad pirmiausia kaip parduoti yra registruojami seniausi atsargų vienetai, o vėliausiai į atsargas įtraukti vienetai lieka atsargų sąraše.

Apskaitos požiūriu, infliacijos laikotarpiais FIFO metodas rodo didesnę likusių atsargų vertę, mažesnę parduotų prekių savikainą ir didesnį bendrąjį pelną, palyginti su kitais atsargų apskaitos metodais, pavyzdžiui, LIFO (angl. Last-In, First-Out).

Tačiau svarbu pažymėti, kad faktinis fizinis prekių srautas nebūtinai turi sutapti su pasirinktu apskaitos metodu.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo