Privilegijuotosios akcijos

Privilegijuotosios akcijos (angl. Preferred stock) yra vertybinių popierių rūšis, turinti ir nuosavybės (t.y. akcijų), ir skolos (t.y. obligacijų) savybių. Jos laikomos privilegijuotosiomis, nes turi pirmenybines teises į bendrovės turtą ir pelną lyginant su paprastosiomis akcijomis.

Pagrindines privilegijuotųjų akcijų savybės:

  • Dividendai: privilegijuotosios akcijos paprastai turi fiksuotus dividendus, kurie išmokami anksčiau nei bet kokie dividendai paprastiesiems akcininkams. Šie dividendai gali būti kaupiamieji (jei neišmokėti dividendai kaupiasi ir turi būti visiškai išmokėti prieš išmokant bet kokius dividendus paprastiesiems akcininkams) arba nekaupiamieji.
  • Likvidacinė pirmenybė: privilegijuotieji akcininkai turi pirmenybės teises į bendrovės turtą lyginant su paprastaisiais akcininkais. Jie gauna savo dalį likusio bendrovės turto (po to, kai sumokama skolos turėtojams) prieš paskirstant lėšas paprastiesiems akcininkams.
  • Balsavimo teisės: privilegijuotosios akcijos, kitaip nei paprastosios akcijos, paprastai nesuteikia balsavimo teisės. Tačiau tai gali pasikeisti, jei bendrovė tam tikrą laikotarpį nemoka dividendų.
  • Konvertuojamumas: kai kurios privilegijuotosios akcijos gali būti konvertuojamos į tam tikrą paprastųjų akcijų skaičių. Ši savybė leidžia akcijų turėtojams pasinaudoti galimu bendrovės paprastųjų akcijų prieaugiu.

Privilegijuotosios akcijos yra universali įmonių finansavimo galimybė, dažnai naudojama kapitalui pritraukti nesumažinant balsavimo teisių. Investuotojams jos gali užtikrinti nuolatinį dividendų srautą ir pirmenybės teises į turtą, todėl yra patraukli investicija siekiantiems pajamų ir mažesnės rizikos. Tačiau paprastai jos neturi tokio kapitalo vertės didėjimo potencialo kaip paprastosios akcijos.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo