Subsidija (angl. Subsidy) – tai finansinė pagalba ar parama, teikiama ekonomikos sektoriui, įmonei ar asmeniui, siekiant tam tikrų ekonominių, finansinių ar socialinių tikslų. Subsidijos gali būti įvairių formų: tiesioginės piniginės dotacijos, mokesčių lengvatos ar mažų palūkanų paskolos.

Subsidijos paprastai naudojamos tam tikroms ekonominėms ar socialinėms problemoms spręsti. Pavyzdžiui, jos gali būti siūlomos įmonėms, kurios teikia darbo vietas didelio nedarbo teritorijose, ūkininkams, siekiant papildyti jų pajamas ir palaikyti stabilų maisto tiekimą, jaunoms šeimos siekiančioms įsigyti būstą, gamtą tausojančios investicijoms ir kt.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo