Apyvartumo rodikliai

Apyvartumo rodikliai (angl. Activity ratios) yra turto panaudojimo rodikliai, kuriais vertinamas įmonės gebėjimas efektyviai valdyti savo išteklius pajamoms gauti. Šiais rodikliais vertinama, kaip gerai įmonė savo veikloje panaudoja savo turtą ir įsipareigojimus. Dažniausiai naudojami apyvartumo rodikliai yra:

  • Atsargų apyvartumo rodiklis: šis rodiklis parodo, kiek kartų per tam tikrą laikotarpį įmonės atsargos parduodamos ir pakeičiamos naujomis. Jis apskaičiuojamas dalijant parduotų prekių savikainą (COGS) iš vidutinių atsargų per laikotarpį.
  • Pirkėjų įsiskolinimų apyvartumo rodiklis: šis rodiklis parodo, kaip efektyviai įmonė teikia kreditus ir susigrąžina skolas. Jis apskaičiuojamas grynuosius kreditų pardavimus dalijant iš vidutinių per laikotarpį gautinų sumų.
  • Turto apyvartumo rodiklis: šis rodiklis parodo įmonės gebėjimą generuoti pardavimus iš visų finansinių išteklių, skirtų visam turtui. Jis apskaičiuojamas grynuosius pardavimus dalijant iš viso turto vidurkio.
  • Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis: šis rodiklis parodo įmonės gebėjimą generuoti grynuosius pardavimus iš investicijų į ilgalaikį turtą. Jis apskaičiuojamas grynuosius pardavimus dalijant iš grynojo ilgalaikio materialiojo turto.

Apyvartumo rodikliai gali padėti investuotojams ir vadovybei suprasti, kaip efektyviai įmonė veikia ir naudoja savo turtą ir įsipareigojimus. Didesnis veiklos rodiklis reiškia, kad įmonė efektyviau generuoja pajamas iš savo turto.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo