Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS)

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) – tai prekybos blokas, kurį sudaro ekonominė sąjunga ir pinigų sąjunga. Ją reikia skirti nuo paprastos pinigų sąjungos, kuri neapima bendrosios rinkos. Tai penktoji (ir aukščiausia) ekonominės integracijos pakopa. Ekonominė ir pinigų sąjunga sudaroma šalims sudarius susitarimą dėl bendros valiutos.

Pagrindinis EPS bruožas – bendra valiuta, kurią paprastai valdo vienas centrinis bankas. Ši bendra valiuta panaikina valiutų kursų svyravimus ir valiutos keitimo išlaidas, skatina tarpvalstybinę prekybą ir investicijas.

Geriausiai žinomas EPS pavyzdys yra Europos Sąjungos euro zona, kurioje 19 iš 27 valstybių narių yra įsivedusios eurą (€) kaip oficialią valiutą. Euro įvedimą šiose šalyse reglamentuoja Mastrichto sutartis, kurioje numatyti griežti infliacijos lygio, biudžeto deficito, valstybės skolos lygio ir kitų ekonominių rodiklių kriterijai. Šia sutartimi įsteigtas Europos centrinis bankas, kuris yra atsakingas už pinigų politiką euro zonoje.

Svarbu pažymėti, kad efektyvi ekonominė ir pinigų sąjunga reikalauja didelio valstybių narių ekonominio suderinamumo ir visų ją sudariusių šalių fiskalinės drausmės.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo