Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos (angl. Financial statements) – tai oficialūs įmonės finansinės veiklos rodiklius tam tikru laikotarpiu atspindintys dokumentai. Jos yra svarbios vadovams, investuotojams, reguliavimo institucijoms ir kitiems asmenims, norintiems suprasti ir įvertinti įmonės finansinę būklę. Yra keturi pagrindiniai finansinių ataskaitų tipai:

  • Balansas: jame parodomas įmonės turtas, įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė tam tikru metu.
  • Pelno (nuostolių) ataskaita: joje parodomos įmonės pajamos, sąnaudos bei pelnas (arba nuostolis) per tam tikrą laikotarpį.
  • Pinigų srautų ataskaita: joje parodomos įmonės pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų įplaukos ir išplaukos per tam tikrą laikotarpį.
  • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita: šioje ataskaitoje parodomi balanso nuosavo kapitalo dalies pokyčiai per tam tikrą laikotarpį, įskaitant pokyčius dėl pelno (nuostolio), akcijų išleidimo (išpirkimo), dividendų mokėjimų.
Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo