Antkainis (angl. Mark-up) – tai suma, viršijanti prekių ar paslaugų savikainą. Jis išreiškiamas procentais nuo savikainos. Pavyzdžiui, jei prekės gamyba kainuoja 50 eurų, o parduodama už 75 eurus, antkainis yra 50% (25 EUR padalyti iš 50 EUR).

Įmonės antkainį naudoja savo produktų ir paslaugų pardavimo kainai nustatyti. Tokia kainodaros strategija užtikrina, kad jos gaus pelną atsižvelgdamos į visas gamybos sąnaudas ir kitas susijusias veiklos išlaidas.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo