Multiplikatorius

Multiplikatorius (angl. Multiplier) – koeficientas, kuriuo kiekybiškai įvertinamas vieno kintamojo pokytis dėl kito kintamojo pokyčio vienetu. Ekonomikoje šis terminas dažnai siejamas su Keinso multiplikatoriumi, kuriuo matuojamas bendrųjų išlaidų padidėjimo poveikis bendrajam vidaus produktui (BVP). Iš esmės jis parodo, kaip pradinis fiskalinės politikos pokytis, pavyzdžiui, vyriausybės išlaidos arba mokesčių mažinimas, išplinta ekonomikoje ir lemia didesnį gamybos apimties pokytį.

Ši koncepcija grindžiama idėja, kad pradinis išlaidų padidėjimas (pvz., vyriausybės investicijos į infrastruktūrą) padidins vartojimą, nes tie, kurie gauna pradines išlaidas (pvz., statybininkai), savo ruožtu išleis dalį savo pajamų, taip toliau skatindami kitus ekonomikos sektorius. Šis nenutrūkstamas išlaidų ciklas gali sustiprinti pradinį fiskalinį stimulą, todėl ir vartojamas terminas „multiplikatorius”.

Multiplikatoriaus efekto dydis gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip ribinis polinkis vartoti, ekonomikos struktūra ir ekonominės veiklos būklė (ar ekonomika patiria nuosmukį, ar pakilimą).

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo