Grynasis pelnas (angl. Net profit) yra pajamų suma, likusi iš visų bendrovės pajamų atėmus visas veiklos sąnaudas, mokesčius, palūkanas ir privilegijuotųjų akcijų dividendus (bet ne paprastųjų akcijų dividendus). Jis aiškiai parodo faktinį įmonės pelningumą ir yra pagrindinis įmonės finansinės būklės rodiklis. Grynasis pelnas paprastai pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje ir naudojamas pelnui, tenkančiam vienai akcijai (EPS), apskaičiuoti.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo