Bendrasis pelnas

Bendrasis pelnas (angl. Gross profit) – tai suma, gaunama atimant parduotų prekių savikainą (COGS) iš visų pardavimų arba pajamų. Jis rodo pelną, kurį įmonė gauna atėmus tiesiogines sąnaudas, susijusias su produktų ar paslaugų gamyba. Bendrasis pelnas yra preliminarus pelno rodiklis, nes neatsižvelgiama į kitas išlaidas, pavyzdžiui, administracines ar rinkodaros išlaidas. Tai labai svarbus rodiklis, padedantis suprasti įmonės veiklos efektyvumą ir dažnai išreiškiamas procentais, kurie nurodo bendrojo pelno maržą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo